Stay in touch

Categories:

General

DEEP-SEA Project

DEEP-SEA – Razvoj planiranja energetske učinkovitosti i mobilnih usluga marina na Jadranskoj obali

Sažetak i opći cilj

Nautičke marine (luke za jedrilice i glisere) diljem Jadranske obale i otoka glavna su turistička središta za dolazne i odlazne tokove mobilnosti.  Marine se nalaze diljem Jadranske obale, donose značajan broj različitih vrsta tokova mobilnost i prijevoza unutar i izvan samih marina koji imaju izrazito negativnim utjecaj na okoliš poput emisija CO2, onečišćenja bukom i prometnih zastoja. Cestovni i pomorski prijevoz najčešći su, ali i najzagađujući načini prijevoza, dok se drugi načini prijevoza, manje štetni za okoliš, rijetko upotrebljavaju.  

Javna uprava i operatori mobilnosti postigli su mnogo toga u sektoru mobilnosti razvojem, promidžbom i provedbom usluga prijevoza s niskim ili nikakvim negativnim učincima poput električnih vozila (e-vozila) i brodova (e-brodova), punionica za električna vozila (ECS-a), najma i dijeljenja električnih vozila. Doduše, ovakve su usluge rijetko kad ponuđene u nautičkim marinama, koje većinom nude usluge koje dosta onečišćuju okoliš, poput najma automobila i motocikla s endotermičkim motorom, dok ih manji broj nudi ekološki održive usluge poput najma bicikla ili dijeljenja automobila. Osim toga, navedena ekološki održiva rješenja rijetko su kad i integrirana u jedinstvenu ponudu.  Ponudom sustavnijih, integriranijih i višemodularnih usluga prijevoza može se učinkovito suočiti s izazovom smanjenja utjecaja aktivnosti prijevoza u području oko marina na okoliš.

DEEP-SEA se bavi problematikom prevladavajućeg korištenja jednim prijevoznim sredstvom (automobilom), vrlo zagađujućeg pomorskog prijevoza (plovila s endotermičkim motorima) i ograničene integracije ponuđenih usluga mobilnosti u navedenom sektoru.  Ovaj Projekt razvojem terenski ispitanog modela temeljenog na znanstvenim dokazima želi poduprijeti operatore mobilnosti i državnu upravu u planiranju i provedbi održive mobilnosti. Planiranje će povećati ponudu energetski učinkovitih usluga mobilnosti, uglavnom električnog i dijeljenog prijevoza, te će navesti marine da se pobrinu za rastuću potražnju punionica za električne brodove.

Uspostavljena je suradnja s važnim dionicima koji uključuju operatore mobilnosti, gospodarske komore, javne uprave i tri sveučilišta u Jadranskoj regiji. Partneri su odabrali četiri pilot područja za njima prilagođene investicijske planove kako bi se testirale nove usluge i proizvodi. Uvest će se IKT aplikacija kojom će se omogućiti korisnicima pronalaženje usluga održive mobilnosti na karti, pristup istima, rezerviranje i plaćanje. Aplikacija će predstavljati jedinstven mrežni portal za promicanje ponude održive mobilnosti putem kojih će se usluge širiti i na druga mjesta na Jadranu. Također će se definirati smjernice za razradu interventnih i investicijskih planova vezanih za usluge mobilnosti te će se pokrenuti prekogranična mreža kako bi se replicirali pozitivni učinci usluga održive mobilnosti razvijeni ovim projektom.

Specifični ciljevi projekta

 1. 1. Poboljšati nadležnost operatera mobilnosti i javnih uprava u planiranju i provedbi energetski učinkovite mobilnosti.
 2. 2.  Povećati ponudu za inovativnim i održivim mobilnim uslugama za putnike u marinama.
 3. 3. Povećati suradnju između marina na Jadranskoj obali po pitanju održive i energetski učinkovite mobilnosti.

Glavne aktivnosti

 1. Izrada cjelovitog prikaza najboljih raspoloživih tehnoloških i organizacijskih rješenja o energetskoj učinkovitosti i održivoj mobilnosti za obalnu i nautičku mobilnost .
 2. Izrada investicijskog modela s naglaskom na značajke i usluge za poboljšanje dostupnosti marina od/do kopnene strane i od/do morske strane.
 3. Ažuriranje vizija postojećih usluga mobilnosti u pilotskim mjestima marina s analizom potrošnje energije te izradom polazne crte za definiranje buduće potrošnje energije i smanjenjem emisija.
 4. Izrada metodologije praćenja i mjerenja pilotnih mjesta marina kako bi se osigurala usklađenost s projektnim i programskim ciljevima.
 5. Instalacija električnih punionica, e-vozila (automobili, bicikle, motori), e-brodova, e-postolja za bicikle, mikrogridova.
 6. Izrada modela interventnih i investicijskih planova vezanih za usluge mobilnosti na temelju rezultata pilot-projekata i znanstvenih spoznaja, testiranih na terenu.
 7. Izrada IKT aplikacije za komunikaciju između marina i krajnjih korisnika te za promicanje i mapiranje usluga održive mobilnosti.

Planirani rezultati

Svrha je projekta poboljšati postojeće usluge mobilnosti marina i pretvoriti ih u ekološki prihvatljive i energetski učinkovite sustave s niskom ili nultom razinom emisija ugljika. Planirani rezultati projekta su:

 1. Poboljšane usluge održive mobilnosti i povezanosti putnika nautičkim marinama diljem Jadranske obale.
 2. Povećanje nadležnosti donositelja odluka i operatera u daljnjem razvoju ekološki održivih usluga mobilnosti na Jadranskoj obali i unutrašnjosti za putnike.
 3. Integrirano upravljanje, suradnja i umrežavanje između operatera mobilnosti, sveučilišta i javnih ustanova s obje strane Jadranskoga mora.

Nositelj projekta je agencija ARIES. H.L. Dvorac jedan je od pet projektnih partnera iz Hrvatske (Sveučilište u Rijeci, Županijska lučka uprava Krk, Općina Malinska-Dubašnica, Javna ustanova RERA S.D. i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu) i četiriju iz Italije (Sveučilište u Trstu, Gospodarska komora u Foggii8, Grad Andria, Regija Apulia). FGAG je zadužen za realizaciju Radnog paketa 4 –  Piloti: mala tehnološka ulaganja, instalacije opreme i pokretanje novih usluga.

Projekt se financira u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna je vrijednost projekta 2.511.567,50 EUR, od čega se 85 % financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeno je trajanje projekta do 30. lipnja 2021. godine.

 

Theme picker

Latest articles

Hidden script for breadcrumb