Martinis Marchi Heritage Hotel

Izjava o konverziji valute

Za Korisnike (kupce) koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište izvan Republike Hrvatske i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK) a iznos za koji će biti terećena kreditna kartica Korisnika dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.