DEEP-SEA – put prema održivome nautičkom turizmu na Jadranu

DEEP-SEA – put prema održivome nautičkom turizmu na Jadranu

Nautičke marine duž Jadranske obale i otoka među glavnim su generatorima turističkih  tokova, ali i štetnih utjecaja na okoliš onečišćenjem fosilnim gorivima i bukom, te su često uzrok prometnih zastoja. Projekt DEEP-SEA (Razvoj planiranja energetske učinkovitosti i usluga za mobilnost marina na Jadranu), razvijen u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija - Hrvatska 2014.-2020., ima za cilj poboljšati postojeće usluge mobilnosti marina te ih pretvoriti u ekološki prihvatljive i energetski učinkovite sustave bez ispuštanja ugljikova dioksida. Njegova vrijednost iznosi 2.511.567,50 eura, a provedba je započela u siječnju ove godine, s trajanjem do kraja lipnja 2021.

Nositelj je projekta Specijalna agencija gospodarske komore Julijske krajine – ARIES, a uz hrvatske partnere - Javnu ustanovu RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, tvrtku H.L. Dvorac, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Sveučilište u Rijeci – Pomorski fakultet, Županijsku lučku upravu Krk, Općinu Malinska-Dubašnica, projektne partnere iz Italije čine Sveučilište u Trstu, Gospodarska komora Foggie, regija Andria te regija Apulija. Projekt će podupirati operatore i javnu upravu u planiranju i provedbi održive mobilnosti, što uključuje povećanje ponude energetski učinkovitih usluga mobilnosti i  poticanje marina u odgovoru na rastuću potražnju punionica za električne brodove.

Partneri su za ispitivanje novih usluga i proizvoda održive mobilnosti odabrali četiri pilot područja: Julijsku krajinu, pokrajinu Barletta-Andria-Trani, Malinsku na otoku Krku i Maslinicu na otoku Šolti. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu zadužen je za vođenje i koordinaciju provedbe pilot akcija, odnosno malih tehnoloških ulaganja, instalacije opreme i pokretanja novih usluga. JU RERA SD s regionalnog aspekta pridonosi izradi analiza okvira i investicijskih planova za nautičke marine, smjernica za energetski učinkovitu mobilnost u marinama na Jadranu te provedbi pilot akcija.

Tvrtka H.L. Dvorac odgovorna je za provedbu pilot akcije marine u Maslinici, kao i za analizu postojećih usluga mobilnosti i potrošnje energije te izradu investicijskog plana za energetski učinkovitu mobilnost.  U sklopu pilot akcije u Maslinici instalirat će se punionica za električna vozila i plovila, nabaviti po četiri električna i obična bicikla sa stalkom i sustavom za najam i punjenje, mikromrežni sustav za proizvodnju solarne energije i električni automobil. Uspostavit će se usluga za prijevoz turista i poboljšati postojeća usluga mobilnosti uvođenjem ekološki prihvatljivog i energetski učinkovitog sustava. Planirani rezultati projekta uključuju poboljšane usluge održive mobilnosti i povezanosti putnika u nautičkim marinama na Jadranu, povećane nadležnosti donositelja odluka i operatera u daljnjem razvoju ekološki održivih usluga mobilnosti te integrirano upravljanje, suradnju i umrežavanje između operatera mobilnosti, sveučilišta i javnih ustanova s obiju strana našega mora.

Posljednji

Hidden script for breadcrumb